Cookieverklaring

Deze cookieverklaring van Steve Madden Europe B.V. (hierna: “Steve Madden Europe”, “wij”, “ons” of “onze”) maakt integraal onderdeel uit van de privacyverklaring van Steve Madden Europe B.V. Voor meer informatie over de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken van bezoekers van onze website(s) (hierna: “jij”, “je” of “jou(w)”), raadpleeg onze privacyverklaring hier. Deze cookieverklaring is in verschillende talen beschikbaar. De Engelstalige cookieverklaring is leidend.

Om je wegwijs te maken in deze cookieverklaring, hebben wij de relevante informatie in de hierna genoemde artikelen uiteengezet:
Artikel 1 – Contactgegevens van Steve Madden Europe B.V. (verwerkingsverantwoordelijke)
Artikel 2 – Cookies en vergelijkbare technologieën
Artikel 3 – Soorten cookies
Artikel 4 – Cookietijd
Artikel 5 – Controle over gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën
Artikel 6 – Persoonsgegevens verwerkt door cookies en vergelijkbare technologieën
Artikel 7 – Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van het gebruik van cookies
Artikel 8 – (Derde) ontvangers van persoonsgegevens
Artikel 9 – Rechten van betrokkenen
Artikel 10 – Wijzigingen van deze cookieverklaring


1. CONTACTGEGEVENS STEVE MADDEN EUROPE B.V. (VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE)

Steve Madden Europe B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke. Deze cookieverklaring ziet op ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website(s). Voor het beantwoorden van vragen hierover zijn wij bereikbaar zowel via post als via e-mail.

Steve Madden Europe B.V.
Touwslager 12
5253 RK Nieuwkuijk
Nederland

E-mailadres: privacy@stevemadden.eu
KVK nummer: 66152925
Btw nummer: NL856417580.B.01

Steve Madden Europe B.V. maakt onderdeel uit van de internationale Steve Madden groep.


2. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Steve Madden Europe maakt op de website(s) en in e-mails gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bijvoorbeeld door websites of e-mails op het apparaat van een bezoeker van die website of ontvanger van een e-mail worden geplaatst. Deze bestanden bevatten vaak informatie over de gebruiker van de website/ontvanger van een e-mail en hun interacties met de website. Cookies en de (persoons)gegevens die door het gebruik van cookies verwerkt worden, kunnen onder andere gebruikt worden om de beveiliging of gebruikservaring van een website te verbeteren, alsook om inzicht te krijgen in gebruikspatronen en conversie via een website. Steve Madden Europe maakt gebruik van verschillende soorten cookies (zie artikel 3 en 4 hierna).

Steve Madden Europe maakt ook gebruik van “pixeltags” (ook bekend als “pixelmarkers”), JavaScript plug-ins, serverlogs en widgets (hierna gezamenlijk aangeduid als “vergelijkbare technologieën”). Pixeltags en plug-ins zijn kleine, grafische afbeeldingen (die je meestal niet kunt zien) of code op een website of in een e-mail, die gebruikt worden om bij te houden welke webpagina’s je hebt bezocht of advertenties je hebt aangeklikt of bekeken, of om de prestaties van (e-mail) marketingcampagnes bij te houden. Serverlogs houden, nadat deze gecreëerd zijn door een computer of een ander elektronisch apparaat, bij welke activiteiten op een bepaalde website hebben plaatsgevonden. Zo kan een serverlog bijvoorbeeld opslaan welke zoekterm je in een zoekveld op een website hebt gebruikt. Ook kunnen in een serverlog persoonsgegevens worden opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je IP adres of cookievoorkeuren. Widgets zijn toepassingen die zijn ingebed in webpagina’s die specifieke functionaliteiten aanbieden of informatie weergeven.

De voornoemde technologieën helpen Steve Madden Europe bij het analyseren van het online gedrag van bezoekers van de website(s) en de effectiviteit van de website(s) en marketing. Steve Madden Europe maakt gebruik van eigen technologieën, maar ook van technologieën aangeboden door derde partijen. Afhankelijk van door Steve Madden Europe in dit verband met derden gesloten overeenkomsten kunnen deze derden cookies en vergelijkbare technologieën plaatsen op, onder andere, websites van Steve Madden Europe, hun eigen websites en in e-mails verzonden door hen dan wel door Steve Madden Europe en zodoende de (persoons)gegevens verwerken die met het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën worden verzameld.


3. SOORTEN COOKIES

Afhankelijk van je voorkeuren en browser instellingen kan Steve Madden Europe gebruikmaken van cookies (en vergelijkbare technologieën) en deze plaatsen op je computer of ander elektronisch apparaat, bijvoorbeeld wanneer je een website van Steve Madden Europe bezoekt of een e-mail van ons leest. Steve Madden Europe kan haar eigen cookies plaatsen (first-party cookies) of toestaan dat derde partijen waarmee Steve Madden Europe overeenkomsten heeft gesloten cookies plaatsen (third-party cookies). Steve Madden Europe maakt geen gebruik van zogenoemde “FLASH cookies” op een manier die in strijd is met de doeleinden waarvoor ze gebouwd zijn, tenzij je specifiek op de hoogte wordt gesteld dat we ze van plan zijn te gebruiken voor een specifieke dienst. FLASH cookies zijn cookies die, nadat ze op een computer of ander elektronisch apparaat geplaatst zijn, niet door normale browserbeheertools kunnen worden verwijderd.

Steve Madden Europe maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor het normaal functioneren van de website(s) van Steve Madden Europe en de hierop beschikbare functionaliteiten. Noodzakelijke cookies worden geplaatst naar aanleiding van een door jou via (een van) de website(s) gedaan verzoek, bijvoorbeeld betreffende het instellen van privacygerelateerde voorkeuren, het inloggen op je persoonlijke account of het plaatsen van producten in je winkelmandje. Steve Madden Europe’s noodzakelijke cookies blijven actief gedurende je bezoek aan de website(s). Omdat noodzakelijke cookies essentieel zijn voor het normaal functioneren van de website(s) van Steve Madden Europe, is je toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies niet nodig. Ook kan je geen bezwaar maken tegen het gebruik en plaatsen van dit soort cookies door Steve Madden Europe.

Voorkeurscookies
Door het inzetten van voorkeurscookies kan Steve Madden Europe je voorzien van alle mogelijke functionaliteiten van de website(s) en je een gepersonaliseerde gebruikservaring aanbieden. Met deze cookies is het mogelijk dat in het verleden door jou gemaakte keuzes worden opgeslagen en onthouden, bijvoorbeeld met betrekking tot je voorkeurstaal of je gebruikersnaam en wachtwoord (waarmee je automatisch ingelogd bent op je persoonlijke account). Een voorbeeld van een voorkeurscookie die gebruikt kan worden op de website(s) van Steve Madden Europe is de Google Maps cookie. Voorkeurscookies zijn niet noodzakelijk voor het normaal functioneren van de website(s) van Steve Madden Europe en door deze cookies worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Om deze redenen hebben wij je toestemming nodig voor het gebruik en plaatsen van deze cookies. Indien je geen toestemming geeft voor het gebruik van dit soort cookies dan kan het zo zijn dat bepaalde functionaliteiten op de website(s) van Steve Madden Europe niet optimaal functioneren.

Analytische en statistische cookies
Door het gebruik van analytische en statistische cookies kan Steve Madden Europe onder andere bezoekersaantallen van de website(s) bijhouden. Analytische en statistische cookies verschaffen ons inzicht in de webpagina’s die het meest en/of het minst worden bezocht en hoe bezoekers van onze website(s) door onze website(s) scrollen. Deze (persoons)gegevens/informatie verzamelen wij om (de prestaties van) onze website(s) te kunnen verbeteren. Voorbeelden van analytische of statistische cookies die gebruikt kunnen worden op de website(s) van Steve Madden Europe zijn SessionCam, Session ID en Web Analytics cookies afkomstig van Steve Madden Europe en/of derde partijen. Analytische en statistische cookies zijn niet noodzakelijk voor het normaal functioneren van de website(s) van Steve Madden Europe en door deze cookies worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Om deze redenen hebben wij je toestemming nodig voor het gebruik en plaatsen van deze cookies. Indien je geen toestemming geeft voor het gebruik van dit soort cookies, dan kunnen wij niet bijhouden wanneer je onze website(s) hebt bezocht noch kunnen wij de prestaties van de website(s) tijdens je bezoek monitoren.

Marketing en tracking cookies (waaronder social media cookies)
Marketing en tracking cookies, waaronder social media cookies, kunnen je surfgedrag in kaart brengen door profielen te creëren over je interesses en voorkeuren. Door dit soort cookies te gebruiken, kunnen (online) adverteerders jou van voor jou (meer) gepersonaliseerde reclame voorzien. Deze cookies kunnen afkomstig zijn van Steve Madden Europe, maar ook van derde adverteerders waarmee Steve Madden Europe afspraken heeft gemaakt.

Voorbeelden van marketing en tracking cookies zijn Awin tracking cookies, Google Remarketing, Bluecore, Google AdSense en Google-Adwords.

Marketing en tracking cookies zijn niet noodzakelijk voor het normaal functioneren van de website(s) van Steve Madden Europe en door deze cookies worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Om deze redenen hebben wij je toestemming nodig voor het gebruik en plaatsen van deze cookies. Indien je geen toestemming geeft voor het gebruik van dit soort cookies dan zal je worden voorzien van minder gepersonaliseerde reclame.


4. COOKIETIJD

Steve Madden Europe maakt gebruik van tijdelijke sessiecookies, maar ook van permanente cookies. Het kan dus verschillen hoe lang de cookies, die mogelijk op je website of ander elektronisch apparaat geplaatst worden wanneer je onze website(s) bezoekt, actief blijven.

Tijdelijke sessiecookies
Deze cookies worden tijdelijk op je computer of ander elektronisch apparaat geplaatst en worden automatisch verwijderd wanneer je je bezoek aan de website(s) van Steve Madden Europe beëindigt en de internetbrowser sluit. Noodzakelijke cookies zijn tijdelijke sessiecookies.

Permanente cookies
Deze cookies blijven actief ook nadat je je bezoek aan de website(s) van Steve Madden Europe beëindigt. Door het gebruik van permanente cookies kan/kunnen Steve Madden Europe’s website(s) je computer of ander elektronisch apparaat herkennen tijdens een volgend bezoek. De levensduur van permanente cookies verloopt (pas) na het verstrijken van een van te voren vastgestelde termijn, tenzij jij de cookies al eerder handmatig verwijdert. Normaliter zijn marketing en tracking cookies permanente cookies. Voorkeurscookies en analytische en statistische cookies kunnen zowel permanente als tijdelijke sessiecookies zijn. Dit is afhankelijk van de soort cookie en het doel van de cookie.


5. CONTROLE OVER GEBRUIK VAN COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Wanneer je een website van Steve Madden Europe voor het eerst bezoekt, word je gevraagd of je al dan niet toestemming geeft voor het gebruik en plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën. Dit geldt niet voor het gebruik en plaatsen van noodzakelijke cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies is namelijk geen toestemming benodigd. Door het aanvinken van de vakjes in de cookie banner en daarmee het geven van toestemming voor het gebruik en plaatsen van (bepaalde soorten) cookies en vergelijkbare technologieën, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies en vergelijkbare technologieën en geef je toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens door ons (en indien en voor zover relevant, door derde partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens).

Wanneer je de cookiebanner negeert of afsluit terwijl je de website(s) van Steve Madden Europe blijft bezoeken, zijn en/of blijven:
- Noodzakelijke cookies standaard actief; en
- Voorkeurscookies, analytische en statistische cookies en marketing en tracking cookies inactief totdat je (op een later moment) toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies en vergelijkbare technologieën.

Indien je op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de opslag en het gebruik van (permanente) cookies en vergelijkbare technologieën op je computer of een ander elektronisch apparaat, dan kan je, indien en voor zover van toepassing, in de instellingen van je persoonlijke account je voorkeuren voor wat betreft het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op je computer en andere elektronische apparaten aanpassen. Vanaf dat moment zullen wij geen nieuwe cookies of vergelijkbare technologieën meer gebruiken.

Daarnaast kan je publiek toegankelijke tools gebruiken voor het verwijderen van cookies die voor Steve Madden Europe website(s) al op je computer of ander elektronisch apparaat zijn opgeslagen. Je kan ook je browser instellingen aanpassen zodat eventuele op je computer of ander elektronisch apparaat opgeslagen cookies worden verwijderd en geen (nieuwe) cookies meer geplaatst kunnen worden.


6. PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Zoals blijkt uit het voorgaande, kunnen, wanneer je de website(s) van Steve Madden Europe bezoekt of diensten van ons afneemt, de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt worden door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, afhankelijk van je voorkeuren in dit verband en los van de verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden:

- Identificerende persoonsgegevens: bijv. IP-adressen, geolocatie gegevens, cookie ID;
- Voorkeuren: bijv. je voorkeurstaal, je bestelling terwijl je onze webshop(s) bezoekt, je lijst vrienden en connecties, interesses en likes;
- Gegevens over online of andere elektronische netwerkactiviteiten: bijv. je interactie met onze website(s), browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, online gedragspatronen, voorkeuren en locatie, gegevens met betrekking tot je computer of ander elektronisch apparaat, besturingssysteem en internetaanbieder.


7. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Om gebruik te kunnen maken van cookies en vergelijkbare technologieën waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, hebben wij in de meeste gevallen je toestemming nodig. Het gebruik van noodzakelijke cookies (die ook persoonsgegevens kunnen verwerken) is echter noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om jou van (een) goed en naar verwachting werkende website(s) en dienst(en) te voorzien.

Met jouw toestemming maken wij gebruik van (en verwerken wij de persoonsgegevens verzameld middels) cookies en vergelijkbare technologieën voor de volgende doeleinden:
- Om de bedrijfsactiviteiten van Steve Madden Europe te kunnen verrichten en om deze te analyseren, verder te ontwikkelen en te verbeteren. Door middel van het verwerken van persoonsgegevens voor dit doeleinde kunnen wij trends en het gebruik van de website analyseren, aan de hand waarvan wij de door ons aangeboden goederen en diensten verder kunnen ontwikkelen en verbeteren, alsook de gebruikservaring van de website en het functioneren en de beveiliging van onze systemen en netwerken;

- Om je te kunnen voorzien van op jouw voorkeuren en interesses aangepaste inhoud, gepersonaliseerde aanbiedingen en reclame, om je gebruikservaring van de website(s) van Steve Madden Europe te verbeteren, maar ook om gepersonaliseerde advertenties te kunnen genereren wanneer je de website(s) van (een) derde(n) bezoekt;

- Of voor andere doeleinden zoals gespecificeerd ten tijde van het verzamelen van je persoonsgegevens.


8. (DERDE) ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Zoals blijkt uit het voorgaande, kan Steve Madden Europe je persoonsgegevens verzamelen en daarna verwerken door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technologieën. In voorkomende gevallen kunnen wij deze persoonsgegevens delen met derden. Voor meer informatie over de (derde) ontvangers van persoonsgegevens, zie Artikel 6 – (Derde) Ontvangers van Persoonsgegevens in de privacyverklaring.


9. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Zoals blijkt uit het voorgaande, kan Steve Madden Europe persoonsgegevens verwerken die worden verzameld door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Als betrokkene (waarvan wij persoonsgegevens verwerken) heb je ingevolge de AVG verschillende rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen en hoe deze rechten uit te oefenen, zie Artikel 8 – Rechten van Betrokkenen in de privacyverklaring . In geval van vragen of klachten over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, of indien je een van de voornoemde rechten van betrokkenen wil uitoefenen, neem dan contact op met privacy@stevemadden.eu.


10. WIJZIGINGEN VAN DEZE COOKIEVERKLARING

Deze cookieverklaring wordt regelmatig, geheel of gedeeltelijk, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Omdat de cookieverklaring met enige regelmaat wordt gewijzigd en deze wijzigingen voor de verwerking van persoonsgegevens relevant kunnen zijn, word je geacht regelmatig deze cookieverklaring (en de privacyverklaring waar deze cookieverklaring integraal onderdeel van uit maakt) te bekijken. Te allen tijde is de meest recente versie van de cookieverklaring online te raadplegen.

JOUW WINKELWAGEN

Sluiten

Je winkelmand is leeg.

Totaal: 0,00
Ga naar de kassa

SNELLE BETAALMOGELIJKHEDEN

Meer betalingsmethoden zijn mogelijk bij de volgende stap.